Jakie dodatki do nowej łazienki?
20 sierpnia 2019
Czy warto mieć Internet w telefonie?
7 września 2019

Co rodzic może zrobić, aby wspierać dziecko w karierze?

Zawodnikami sportowymi są zarówno kobiety jak i mężczyźni, dorośli, starsze osoby oraz dzieci. W zależności od dyscypliny sportowej oraz psychomotoryki danej grypy osób, podejście zarówno treningowe jak i motywacyjne do takich osób powinno nieco się różnić. Książka psychologia sportu zawiera wskazówki jak wspierać takie osoby w osiągnięciu sukcesu. Czym jest ta dyscyplina oraz jak można ją wykorzystać?

Czym jest psychologia sportu?

Psychologia sportu jest nauką, która zajmuje się wykorzystaniem zasad, teorii i technik zaczerpniętych z psychologii, w celu rozwoju osobistego osób uprawiających sport i aktywność fizyczną, a także nastawiona jest na poprawę osiągnięć sportowych.

Psychologia sportu książka – jak powinni ją wykorzystać rodzice wspierając swoje dzieci w osiąganiu sukcesów sportowych?

Osobą będącą najbliżej dziecka jest rodzic. Zna on jego upodobania,zainteresowania wynikające z indywidualnych predyspozycji. Przebywa z nim na co dzień oraz pomaga w podejmowaniu decyzji z korzyścią dla niego. Bardzo dobrym podejściem jest nie ograniczanie dziecka do wyłącznie jednej aktywności lecz pozwolenie mu na w miarę możliwości wszechstronny, ogólny rozwój fizyczny. To czas zweryfikuje co dziecku sprawi najwięcej radości. Nie jest zalecany pośpiech w ukierunkowaniu dziecka na daną dyscyplinę sportową. Zweryfikować mogą to pierwsze porażki i sukcesy, które nie muszą być bezpośrednio związane z rywalizacją, ale np. z poznawaniem nowych coraz to trudniejszych ćwiczeń. W takiej sytuacji rodzic powinien przyjąć postawę wspierającą: porażki ukazać jako motywację do pokonania trudności, a sukcesy doceniać. Nie jest to rzeczą łatwą do zrealizowania, ale dokonując dobrego wyboru grupy szkoleniowej pod okiem trenera, pokonanie tej trudności nie przyniesie tyle problemu. Wybór powinien być oparty o kompetycje trenerskie, którym rodzic musi zaufać.

Kompetentny trener potrafi stworzyć odpowiednią atmosferę w grupie, sprzyjającą koleżeństwu, które jest bardzo istotne dla każdego dziecka. Powinien on rozmawiać z rodzicami na różne tematy, a zwłaszcza przekazywać informację dotyczące progresji dziecka oraz wprowadzać w temat tych niezaznajomionych z dyscypliną sportową.

Rodzic powinien wspierać dziecko, być dobrym doradcą oraz pozwolić na dokonywanie pierwszych wyborów.