Jakie mleko dla dzieci wybrać?
4 listopada 2019
Częste wzdęcia – co robić?
8 listopada 2019

Różne sposoby podawania lekarstw

Lekarstwa podaje się na różne sposoby- w warunkach domowych najczęściej przyjmuje się je doustnie. W sytuacji, gdy konieczne jest leczenie w szpitalu, najszybszym sposobem podania leku jest metoda dożylna. Jednak to nie jedyne metody podawania leków.

Jakie są kryteria podawania leków?

Wszystko zależy od tego, jaki cel chcemy osiągnąć i z jakim lekiem mamy do czynienia. Leki o działaniu miejscowym, podaje się powierzchniowo, najczęściej są to leki do podania na skórę. Drugą grupą są leki o działaniu ogólnym czyli takie, które wchłaniają się przez błony śluzowe, skórę do krwi, a także wchłaniają się z tkanki podskórnej, czy mięśniowej do krwi. Działanie leku nastąpi najszybciej, jeśli poda się go do krwi. Podczas leczenia szpitalnego niezbędny do tego będzie wenflon, czyli kaniula dożylna. Jest to ułatwienie nie tylko dla pielęgniarki, ale przede wszystkim komfort dla pacjenta.

Jakie są sposoby podawania leków?

Drogi podania leków dzielimy na enteralne i parenteralne. Pierwsza z nich do droga przez przewód pokarmowy. Zaliczamy do niej metodę doustną, doodbytniczą oraz podjęzykową. Podanie leków dojelitowo wiąże się z tym, że wchłanianie leków trwa zdecydowanie dłużej niż podanie drogą pozajelitową.

Sposób podawania leków pozajelitowo oznacza wstrzyknięcia: podskórne, dożylne, domięśniowe. Dzięki tym drogom podania, leki działają szybciej niż drogą dojelitową. Sposobem pozajelitowym podawania leków są także inhalacje oraz leki w aerozolach, czyli drogą podania leków jest układ oddechowy. W ten sposób leki dostają się do krwi w mniej niż w minutę.

Wstrzyknięcia podskórne charakteryzują się tym, że wchłanianie leku do krwi następuje po około 15-20 minutach od podania leku. W ten sposób podaje się roztwory wodne, jałowe lub izotoniczne o obojętnym odczynie. Kaniula dożylna, czyli wenflon jest używany do wstrzyknięć dożylnych. W ten sposób podany lek miesza się z krwią prawie natychmiast, podobnie jest z działaniem farmakologicznym leku- działa od razu. Jeśli zachodzi potrzeba podawania leków dożylnie przez kilkanaście godzin lub więcej, wenflon jest dobrym rozwiązaniem, ponieważ nie ma potrzeby wkłuwania się igłą do żyły za każdym razem. Za pomocą wenflonu są podawane także kroplówki. Leki wstrzykiwane domięśniowo stosuje się, gdy jest potrzeba przedłużonego działania leku.